BLUE ART

DESIGN STUDIO

ЦВЕТЪТ на РЕКЛАМАТА

Екипът на •Blue Art•

Успехът ни се измерва с постиженията на нашите клиенти.
Успяваме заедно.
 • Творчески директор

  Венелин Динков

  Т: 038 661084
  М: +359 87 8469044

  Направеното с любов е направено добре.
  What is done in love is done well.
  — Vincent Van Gogh

 • Графичен дизайнер

  Диян Иванов

  Т: 038 661084
  М: +359 87 8469043

  Дизайнът създава култура. Културата формира ценности. Ценностите определят бъдещето.
  Design creates culture. Culture shapes values. Values determine the future.
  — Robert L. Peters

 • Водещ специалист печат

  Ангел Стайков

  Т: 038 661084
  М: +359 87 8469041

  Не можете да изградите репутация само върху това, което възнамерявате да правите.
  You can’t build a reputation on what you’re going to do.
  — Henry Ford

 • Водещ специалист монтаж

  Светлан Иглев

  Т: 038 661084
  М: +359 87 8469042

  Перфектността не е умение, тя е отношение.
  Excellence is not a skill, it is an attitude.
  — Ralph Marston

 • Графичен дизайнер

  Антония Кичукова

  Не можем да решим проблемите, ако мислим по същия начин, по който сме ги създали.
  We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.
  — Albert Einstein

 • Графичен дизайнер

  Маргарита Райкова

  Благодарим ти, Марго, че беше част от нашия екип от август 2004 до май 2013 година.
  Успех на новото поприще!

  Всяко дете е артист. Предизвикателството е в това да останеш артист и след като пораснеш.
  Every child is an artist. The challenge is to remain an artist after you grow up.
  — Pablo Picasso

   ?>
  • ?>
  • ?>
  • ?>
  • ?>
  • ?>