BLUE ART

DESIGN STUDIO

ЦВЕТЪТ на РЕКЛАМАТА

Клипборд

Вашата модерна делова подложка.

Ефектна позиция за писане. Идеално място за реклама.